Instalacja kanalizacyjnaInstalacje kanalizacyjne

Nasza firma zajmuje się kompleksowym montażem i serwisem instalacji kanalizacyjnych w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach przemysłowych.

W większości przypadków instalacja kanalizacyjna będzie mieć charakter grawitacyjny, co oznacza, że ścieki będą spływać pod własnym ciężarem. Ważne jest, aby na etapie zarówno projektu takiej instalacji jak i jej montażu dochować należytej staranności celem jej bezawaryjnej obsługi.

 

Odpowiedni spadek rur, połączenia i wentylacja układu

Należy zachować odpowiedni spadek w każdym z odcinków instalacji w kierunku odpływu ścieków, aby zapobiec nadmiernemu odkładaniu się osadów, który może doprowadzić do zatkania rur. Połączenia rur powinny być wykonane w taki sposób, żeby szczelność układu nie została naruszona. Dobrą zasadą jest stosowanie jak najdłuższych rur bez nadmiernego ich łączenia, tam gdzie nie jest to konieczne. Podczas montażu niezbędne jest także wykonanie optymalnej wentylacji, aby do wnętrza pomieszczeń nie dostawały się nieprzyjemne zapachy.

 

Sposób prowadzenia instalacji

Dobrze wykonana instalacja kanalizacyjna charakteryzuje się między innymi odpowiednio poprowadzonymi podejściami. Należy stwierdzić, że im krótsze podejścia (odcinek między urządzeniem, a pionem kanalizacyjnym) tym efektywność działania będzie większa. Podczas montażu podejścia należy także uwzględnić odpowiedni jego spadek. W przypadku wykonywania przejścia przez ściany i stropy należy zastosować odpowiednie wypełnienie elastyczne wolnej przestrzeni, co skutecznie zapobiegnie przenikaniu dźwięków i zwiększy komfort użytkowy.

 

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej może obejmować:

  • rozmieszczenie i montaż podejść
  • rozmieszczenie i montaż syfonów
  • instalację wpustów podłogowych i podwórzowych
  • instalację pionów kanalizacyjnych
  • zastosowanie zabezpieczeń przeciw zalewowych

Aby uniknąć uciążliwych i nieprzyjemnych problemów z użytkowaniem instalacji kanalizacyjnej należy powierzyć jej montaż lub modernizację doświadczonemu fachowcowi.